Zapraszam do kontaktu

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu:

Anna Jaworska
+48 501 135 608
mediator.annajaworska@wp.pl

lub skorzystanie z poniższego formularza:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (25 maja 2018 r. weszło w życie) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad, na podstawie jakich przetwarzamy Państwa dane (art. 13 ust. 1 i 2 RODO).

 1. Państwa dane mogą być przetwarzane w celach związanych z działalnością firmy Kuźnica Sukcesów Anna Jaworska, przede wszystkim prowadzeniem postępowań mediacyjnych, sesji mediacyjno-coachingowych, sesji coachingowych, warsztatów a także realizacją innych projektów w ramach działalności firmy.
 2. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych, jest Anna Agnieszka Jaworska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kuźnica Sukcesów Anna Jaworska, NIP 799-140-61-54, z siedzibą w Warszawie, adres e- mail: mediator.annajaworska@wp.pl.
 3. Jeśli mają Państwo, jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: mediator.annajaworska@wp.pl

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych mają Państwo prawo, w dowolnym momencie:

 1. Zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych.
 2. Do sprostowania/poprawienia danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 3. Zażądać, aby firma Kuźnica Sukcesów Anna Jaworska przerwała przetwarzanie danych i usunęła Państwa dane osobowe.
 4. Zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone.
 5. Skorzystać z prawa do przenoszenia danych.
 6. Wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody).
 7. Sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 8. Do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż sposób w jaki przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe narusza przepisy RODO;

Informacje dodatkowe:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów księgowych lub wynikający z terminów określonych w ramach obowiązującego prawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w prowadzonych sesjach/ konsultacjach/ warsztatach.
 3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, jeżeli nie wymagają tego odrębne przepisy prawa.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.