The lawyer is currently providing legal advice on real estate trading.
Co oferuje?

Mediacje sądowe i prywatne

Zgadzam się z mediacyjnym powiedzeniem, że „lepszy zgniły kompromis niż złoty wyrok”.  Strony decydując się na mediację, „biorą swoje sprawy w swoje ręce” i mają wpływ na kształt porozumienia, jakie wypracowują.

Wyrok sądowy często nie jest satysfakcjonujący dla żadnej ze stron, a czasem trudno wyegzekwować to, co zostało zawarte w prawomocnym wyroku. Dlatego w pełni popieram alternatywne metody dochodzenia do porozumienia.

Od 2013 roku jestem członkiem Polskiego Centrum Mediacji oraz mediatorem stałym na liście Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zapraszam do kontaktu

Anna Jaworska

+48 501 135 608

mediator.annajaworska@wp.pl