O mnie

Od 2014 roku pracuję równolegle w dwóch obszarach zawodowych: rozwiązywanie konfliktów i sporów poprzez alternatywne metody (m.in. mediacje, sesje mediacyjno-coachingowe) oraz rozwój osobisto-zawodowy (m.in. sesje coachingowe, warsztaty, Assessment i Development Centre, Vedic Art).
Co łączy te profesje? Miłość do ludzi, wsparcie w zmianie osobistej i zawodowej, motywacja do samorozwoju oraz budowanie bardziej świadomych relacji (ze Sobą i światem).
Obecnie towarzyszę swoim klientom/klientkom w dochodzeniu do porozumienia oraz podejmowaniu ważnych dla nich decyzji (osobisto-zawodowych), m.in. w oparciu o indywidualny katalog potrzeb i wartości (Reiss Motivation Profile®).

Według opinii moich Klientek/ Klientów:
• Pomagam dochodzić do porozumienia i lepiej komunikować swoje potrzeby w relacjach osobisto-zawodowych.
• Stwarzam przestrzeń i energię do pracy nad sobą.
• Pomagam spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy i znaleźć właściwą drogę do osiągnięcia celów.
• Inspiruję do działania i motywuję do oswajania się ze zmianą.

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w pracy zawodowej (od 1999 r), z czego przez ok. 10-lat w korporacjach międzynarodowych, głównie na stanowiskach eksperckich (działy Public Relations i Human Resources). Współpracowałam również jako ekspert ds. zarządzania kompetencjami, menedżer i koordynator projektów, doradca zawodowy. Od 2017 roku prowadzę własną działalność mediacyjno-coachingową – Kuźnica Sukcesów Anna Jaworska. Od 2013 r. współpracuję z Polskim Centrum Mediacji oraz jestem mediatorem stałym na liście Sądu Okręgowego w Warszawie.

Taniec i różne metody pracy z ciałem; malowanie intuicyjne; trekking, podróżowanie, work-life balance, spędzanie czasu z rodziną i bliskimi.

  • Vedic Art – Nauczyciel Ekstrakompetencyjny, 2021 r.
• Reiss Motivation Profile i Reiss School Motivation Profile – certyfikacja 2019 r.
• Analiza Transakcyjna- egzamin 101, 2017 r.
• Transforming Communication TM – certyfikowany trening, 2014 r.
• „Podstawy profesjonalnej facylitacji wg. Modelu Process Iceberg”, 2014 r.
• Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (NVC) (280 godz.), 2013 r.
• Mediacje (studia podyplomowe Negocjacje i Mediacje w Biznesie oraz szkolenia specjalistyczne w Polskim Centrum Mediacji), od 2013 r.
• Ernst &Young Academy of Business – Akademia Asesora (120h), 2012 r.
• Szkoła Trenerów – Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik, 2007 r.
• Studium Coacha. Stopnie Basic i Executive (300 godz.), 2007 r.

  • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych- studia podyplomowe kwalifikacyjne – „Przygotowanie pedagogiczne”, 2020 r.
• Uczelnia Łazarskiego. Negocjacje i Mediacje w Biznesie (Podyplomowe), 2013 r.
• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Kompetencjami (Podyplomowe), 2010 r.
• Akademia L. Koźmińskiego. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych (Podyplomowe), 2008 r.
• Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Public Relations (Podyplomowe), 2002 r.
• Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Studia magisterskie: Zarządzanie i marketing (kierunek: zarządzanie gospodarcze), 1998 r.

Więcej o mnie:

Zapraszam do kontaktu

Anna Jaworska

+48 501 135 608

mediator.annajaworska@wp.pl